In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Januari 2005

advertenties
www.storimansenpartners.nl%2F%3Fmakelaar%3Dbreda
www.deondernemer.com

Bedrijven
PriceWaterhouseCoopers
Van Oers Corporate Finance B.V.
KEN Moerdijk
ING Bank
PricewaterhouseCoopers
Personeelsfeest

PricewaterhouseCoopers verzorgt in 'de Ondernemer' een fiscale vragenrubriek. PricewaterhouseCoopers is een wereldwijd toonaangevende organisatie op onder meer het gebied van accountancy en belastingadvies. De vestigingen in Bergen op Zoom en Breda dragen zorg voor de inhoud van deze maandelijkse rubriek. Mr. Rick Mijnsbergen en Mr. Marco Vermeulen zullen uw vragen persoonlijk beantwoorden. Vragen kunt u richten aan: 'de Ondernemer', Postbus 3805, 4800 DV Breda. Voor actueel belastingnieuws: www.belasting.nl


Mr. Marco Vermeulen, PricewaterhouseCoopers N.V.

Vraag
Ik ben in 1995 samen met mijn broer een bedrijf begonnen in de vervaardiging van schoeisel. In de loop der jaren is het bedrijf gestaag gegroeid. We hebben nu zo'n 40 werknemers in dienst. Komend jaar willen we graag een groot feest geven om het 50-jarig jubileum te vieren, waarbij we aan elke werknemer een presentje willen aanbieden. Welke gevolgen heeft dit voor de belastingheffing?

Antwoord
Het houden van een personeelsfeest kan gevolgen hebben voor de loonbelasting, omzetbelasting en vennootschapsbelasting. Het is verstandig om de gevolgen eerst goed in kaart te brengen, anders kan het feest achteraf uitlopen op een flinke (extra) kostenpost.

Loonbelasting
In beginsel zijn alle voordelen die een werknemer van zijn werkgever ontvangt loon, waarover loonheffing moet worden ingehouden. Omdat het in het algemeen als onredelijk wordt ervaren dat de werknemer belasting moeten betalen wanneer de werkgever een personeelsfeest geeft, is er een vrijstelling opgenomen in de wet. Wanneer de kosten van personeelsfeesten op jaarbasis niet meer dan e 340 (inclusief BTW) per werknemer bedragen, hoeft geen loonheffing te worden ingehouden. In uw geval is sprake van een jubileumfeest. Dan mogen de kosten e 454 inclusief BTW bedragen.

Een aanvullende voorwaarde is dat het een feest moet zijn voor driekwart van de werknemers van het bedrijf of van een afdeling. Wanneer uw werknemers ook hun partners meenemen naar het feest, gelden de hierboven genoemde bedragen voor hen samen.

Als de genoemde bedragen worden overschreden, moet loonheffing worden ingehouden over het meerdere. Stel u geeft een feest voor e 704 per werknemer. U dient dan per werknemer over e 704 - e 454 = e 250 loonheffing in te houden. Normaliter vermindert de loonheffing het bruto loon, waarna het netto loon resteert. Een feest is echter voor de werknemer al een netto-verstrekking. Het is logischerwijs niet mogelijk een deel van een feest af te dragen aan de fiscus. Het bedrag van het feest dat belast wordt, i.c. e 250, dient derhalve opgehoogd te worden met de loonheffing. Dit mag tegen het enkelvoudige loonbelastingtarief. Indien de werknemer in het 42% tarief valt, dient u 42% * e 250 = e 105 aan loonheffing af te dragen. De loonheffing voor alle werknemers samen kan dan behoorlijk oplopen. Mocht achteraf bij een belastingcontrole blijken dat ten onrechte geen loonheffing is ingehouden, dan leidt dit tot naheffing plus een boete. De naheffing geschiedt tegen het gebruteerde tabeltarief. Dit tabeltarief loopt van 56,90% tot 108,30%, en is dus veel hoger dan het enkelvoudige tarief.

Omzetbelasting
Tijdens het feest zal er wellicht een hapje worden gegeten en waarschijnlijk enkele drankjes worden genuttigd. De BTW op het eten en de drankjes is niet aftrekbaar! Het betreft hier namelijk horecabestedingen, welke bij wet zijn uitgezonderd. De overige kosten zijn ook niet aftrekbaar, tenzij het totaal van alle verstrekkingen aan de werknemer (inclusief partner) beneden de e 227 (exclusief BTW) per jaar blijft.

Dit is namelijk de grens die de werkgever totaal per jaar aan de werknemer mag verstrekken zonder dat hij zijn aftrek van voorbelasting verliest. Indien de werkgever al andere zaken aan de werknemer verstrekt, bijvoorbeeld gratis thee en koffie, eten, telefoon, snoep, auto van de zaak of kerspakket, tellen deze ook mee voor de e 227-grens. Het administreren van de waarden van al deze afzonderlijke verstrekkingen is geen eenvoudige zaak.

Mocht achteraf bij een belastingcontrole blijken dat ten onrechte BTW is afgetrokken, dan leidt dit tot naheffing plus een boete.

Vennootschapsbelasting
De kosten van personeelsfeesten zijn volledig aftrekbaar van de vennootschapsbelasting, inclusief eventuele BTW die niet teruggevraagd kan worden en nageheven loonbelasting. Boetes zijn niet aftrekbaar.

Indien u zelf werknemer bent van uw eigen vennootschap (directeur-grootaandeelhouder) geldt een extra attentiepunt: de zogenaamde gemengde kostenregeling. Gemengde kosten zijn kosten die de vennootschap maakt, maar die een privé-element in zich hebben, bijvoorbeeld diners, lunches, excursies e.d. Ook een jubileumfeest zou onder deze gemengde kostenregeling kunnen vallen. In de wet is bepaald dat 25% (2004: 10%) van de gemengde kosten niet in aftrek komen voor de bepaling van de winst, met een maximum van e 4.000 (2004: e 1.600).

Slot
Zoals u ziet spelen er nogal wat fiscale aspecten bij het houden van een jubileumfeest. Het is verstandig om voordat u een feest gaat organiseren, eerst te kijken naar de fiscale grenzen waarbinnen dit kan. Het niet in acht nemen van de fiscale regels kan leiden tot vervelende correcties en boetes achteraf.


...spreekt
Gele hesjes en strijdbare kreten

...start
'Een goede balans tussen voeding en beweging zorgt voor een gezond gewicht'

...revitaliseert
"Niet vragen of iets kan, maar hoe iets kan"

...overhandigt
Brabant en Zeeland naar Den Haag voor A4

...wint
Bouwprijs naar Woensdrecht en Etten-Leur

...klaagt
Meldpunt klachten advertentieverkopers

...belegt
De beleggings- adviseurs

...bezegelt
Nieuwe impuls Regio Business Dagen te Breda

...rijdt
Zakelijk onderweg

...wenst
Gemeenten wensen voor 2005
De Ondernemer
Breda
Dongen
Bergen op Zoom
Etten-Leur
Geertruidenberg
Gilze en Rijen
Halderberge
Moerdijk
Oosterhout
Roosendaal
Rucphen
Steenbergen
Tholen
Woensdrecht
Zundert

...combineert
Combinatie van denken en voelen in balans

...leest
In 't kort

...deelt
Kennis verrijken door het delen van ervaringen

...onderneemt
In China ligt de grote uitdaging

...bindt
Zonder administratieve rompslomp personeel aan u binden

...ontwikkelt
De Oscar onder de vastgoedprijzen voor 't Sas